Arrangementer

Historisk Forening for Bov og Holbøl Sogne arrangerer hvert år i starten af september en udflugt "ud i det blå". Bussen er fyldt. Og så går det ellers derudad til spændende mål, gode historier - og lidt at spise og drikke undervejs. Der arrangeres også specialture som til f.eks. de ukendte hjørner af landegrænsen. Foreningen er aktiv. Og det er de videbegærlige medlemmer også.