Talen der viste vejmod Genforeningen.

Det var nok hans livs mest betydningsfulde tale. Som dansksindet rigsdagsmand i Berlin havde H.P. Hanssen holdt mange store taler. Han havde opildnet og trøstet sine landsmænd hjemme i Nordslesvig. Han havde holdt modet oppe hos dem gennem mange år. Men den dag, søndag den 17. november 1918, blev dagen, hvor han over for en jublende tusindtallig forsamling ved Folkehjem i Aabenraa holdt historien i sine hænder: Efter Tysklands nederlag i 1. Verdenskrig skulle en retfærdig afstemning bringe Nordslesvig hjem til Danmark. Vælgerforeningen for Nordslesvig havde inden mødet vedtaget "Aabenraa-resolutionen". Og den udtrykte ønsket om, at en afstemningsgrænse skulle følge den såkaldte "Clausen-linje". Den harmonerede med sindelagsgrænsen mellem dansk og tysk. Og den fulgte stort set en linje, der siden blev til landegrænsen. Resolutionen, den store tale og den dansksindede opbakning kronede værket for H.P. Hanssen, realpolitikeren, der holdt hovedet koldt og hjertet varmt..

Her kan du høre et uddrag af talen: