Nyheder


Formandens beretning april 2023

Så er der atter gået et år, og heldigvis skal vi ikke i år, som vi var udsat for sidste år, behandle 3 år på én generalforsamling. Corona-epidemien har heldigvis ændret sig. Mange tænker ikke længere over, at virussen stadig er blandt os.

Alligevel har vi kunnet mærke, at tilslutningen til vores aktiviteter ikke har været så stor, som vi har været vant til. Vi er måske kommet ud af vane? Men tilslutningen til vores sidste arrangement "Tys, tys vi æ tysk" viser trods alt, at corona-vanen er brudt. Jeg fik ikke talt antallet af deltagere, men har fået at vide, at der var ca. 90. Vi havde en glant awden, og så foregik det å synnejysk.

Vi havde også en god tilslutning, da vi på Oldemorstoft i samarbejde med Historisk Samfund havde Carsten Porskrog til at fortælle om "Sønderjyllands udvikling fra landbrug – til industri- og siden videnssamfund" i tiden efter Genforeningen.

På generalforsamlingen 2022 havde vi Lars Henningsen til et spændende foredrag med titlen "Kampen om de faldnes minde." Ja, 1. verdenskrig fortsatte stadig mange år efter krigens afslutning – dog uden våben. Heldigvis er denne verbale "krig" i dag også afsluttet.

Så har vi også haft den årlige ud i det blå-tur. Turen gik denne gang kun til én destination, nemlig Søby Brunkulslejer i Nordvestjylland. Det blev en interessant og flot guidet tur rundt på det store område. Nogle har dog tilkendegivet, at når vi arrangerer så lang en tur med kun én destination, skal vi gøre opmærksom på det i annoncen. Fordi nogle får ondt i ryggen af at sidde så længe i en bus, og for det andet kunne det jo være, at nogle af deltagerne kort forinden havde besøgt stedet. Bestyrelsen har taget dette til efterretning.

På de indre linjer har vi siden sidst haft et kassererskift. Det har været en meget besværlig og langsommelig proces. Ejgild var heldigvis bankuddannet, men alligevel fik vi ikke skiftet kørt hurtigt igennem. Jeg ved, at en sådan proces er med til at ødelægge mange småforeninger. Vi var bare heldige, at vi havde en kasserer, der kunne føre os igennem.

Igen i år udkom der en årbog, og det har det nu gjort i 44 år uden afbrydelse. Og igen i år har bestyrelsesmedlemmer og enkelte andre hjælpsomme delt bøgerne ud i vores to sogne. I Gråsten deler Johannes Mathiesen bøgerne ud. I Haderslev er det Knud Mathiesen, og i Aabenraa var det Ejgild Lund, der fordelte bøgerne. Tak til jer alle sammen – det sparer os for den dyre porto.

Har vi så nogle projekter for de kommende år? Ja, vi har pt. tre:

1. Erik Broe Petersen har lavet en liste over alle mindesten og historiske steder i vores to sogne. På vores sidste bestyrelsesmøde fastslog vi hvem, der har ansvaret for de forskellige steder. Og som et biprodukt har vi besluttet, at vi hvert år i vores årbog fortæller om fire/ fem eller flere af disse steder.

2. At videreføre Gendarmstien fra Padborg til Vadehavet. Begge de implicerede borgmestre er interesseret. Vi er fra bestyrelsen en midlertidig uofficiel gruppe, som består af Knud M, Jes Olav og mig, som i første omgang i terrænet vil forsøge at finde ud af, hvor gendarmerne har vandret fra Viadukten i Padborg til Sofiedal. Herfra overtager "Rens historiske forening" planlægningen videre til, hvor Tønder kommune starter – osv. Senere skal der udarbejdes historiske informationstavler eller lignende.

Vi vurderer, at strækningen i Aabenraa Kommune ikke vil blive særlig omkostningskrævende.

3. Kruså Vandmølle. Den var sat til nedrivning, og vi magtede ikke at skaffe penge til at undgå en nedrivning. Det kræver mange millioner. Så vi havde næsten opgivet møllen, da professor Knud Erik Jørgensen fra Århus ringede til mig. Han havde fået oplysninger om, at vandmøllen stod til at blive revet ned. Han repræsenterede en arbejdsgruppe, som ville prøve at redde møllen. Men den oplysning måtte ikke komme ud, før afgørelsen var taget af byrådet. Og netop i dag kom så den glædelige besked, at Byrådet havde besluttet at sælge Kruså Vandmølle for 2 kr. til arbejdsgruppen. Herfra skal der lyde en stor tak til Byrådet, men helt specielt til køberne - Danmarks KULTURARV.

Og i grunden fantastisk at afgørelsen netop kom den dag, "Historisk Forening" holdt generalforsamling.

Til sidst vil jeg takke mine bestyrelseskolleger for hyggelige og interessante møder. Jeg ser dog gerne, at vi fremover fordeler ansvaret lidt mere mellem os.

Jeg vil også sende en tak til vores nærmeste samarbejdspartnere, Biblioteket, Oldemorstoft og Bov Lokalarkiv. Som I kan se af punkt 7 på dagsordenen, bliver samarbejdet nok noget anderledes fremover.

Til allersidst en stor tak til alle vores medlemmer – uden jer ingen historisk forening.


Få en historie i årbogen

Arbejdet med Historisk Årbog for Bov og Holbøl Sogne årgang 2024 er allerede gået igang. Bogen bliver omdelt til alle foreningens medlemmer ved starten af december. Og redaktionsudvalget har indledt jagten på gode idéer til historier, der fortæller nyt om gammelt. Og måske kan du hjælpe? Har du en idé til en historie til årbogen, så lad os høre fra dig. Det kan være du selv har lyst til at skrive den? Eller du ligger måske inde med materiale, der kan bearbejdes til en artikel? Det kan være fra en forening, et firma, familie, gamle personlige beskrivelser om levnedsløb eller andet. Lad os kigge på det og finde ud af, hvordan vi kan få det til at fremstå som en god og læseværdig beretning i årbogen. Du skal ikke holde dig tilbage. Der er mange muligheder. Og husk at tænke på billeder, gamle kort, avisudklip osv. Når brikkerne bliver samlet, bliver det spændende.

Har du en god idé, så send en mail til Torben Ølholm

tol44@outlook.dk eller ring 74 60 85 85 - 24 25 26 33