Mytterist 613 Hans Frede Fleggaard

Den 15. juni 2019 døde grænsekøbmanden Hans Frede Fleggaard i en alder af 85 år. Han var først og fremmest kendt som den gudbenådede købmand, der så muligheder og som udnyttede dem. Men Hans Frede Fleggaard var også en fantastisk fortæller. Og her kan du opleve ham berette om et særligt kapitel i hans soldaterliv. Samtidig får du i kort form en del af fortællingen om mytteriet 1953. Optagelsen blev foretaget i 2012 ved Søgårdlejren, hvor centrale begivenheder under mytteriet fandt sted. For interviewet stod Torben Ølholm og for teknik Ole Thomsen.

Mytteriet var det første i den danske hær siden 1864. Og det fandt sted, medens den kolde krig var i sin hårdeste fase. Derfor vakte mytteriet dengang stor opmærksomhed. Mange mente, det var resultatet af kommunistisk femte-kolonne virksomhed. Sandheden var dog, at det var et simpelt udslag af vrede over uretfærdighed og forskelsbehandling. Mytteriet fandt sted den 16. februar på en række militære forlægninger. Værst gik det til på Bornholm, i Haderslev og på Søgård.

NATO ønskede, at Danmark skulle øge sin krigsstyrke. Og VK-regeringen valgte som den letteste løsning, at forlænge tjenestetiden for en række enheder – ca. 40 procent af den samlede styrke. De stod foran hjemsendelse efter tolv måneders tjenestetid. Men da de mødte efter orlov en kold mandag morgen midt i februar, blev de klar over, at de skulle blive inde seks måneder ekstra. Vreden var stor. Og i Haderslev og på Søgård forlod soldaterne kasernerne for i protestmarch at gå mod København. Officerer og befalingsmænd søgte forgæves at holde de værnepligtige tilbage. Søgård-soldaterne blev først standset midt i Aabenraa af chefen for 3. Division, general Allerup.

Retsopgøret efter mytteriet var uskønt. I Haderslev valgte regimentschefen selv at afgøre sagerne. I Søgård kom dem, man udpegede som hovedmænd, for retten i Gråsten. Her fik de en ubehøvlet og hård behandling. Hvorledes de menige soldater oplevede mytteriet og tiden derefter fortæller her en enkelt mytterist fra 9. Regiment, II Bataljon, Stabskompagniet: Hans Frede Fleggaard.

(Al kopiering, udsendelse og offentlig forevisning uden forudgående tilladelse fra producenterne er forbudt)