Når hjertet bestemmer

I Historisk Årbog for Bov og Holbøl Sogne 2020 kan du læse beretningen om landsbyen Hønsnap under besættelsen. En historie der på ingen måde indeholder beskrivelser af heltegerninger. Til gengæld giver den et billede af små mennesker, der prøver på at have det menneskelig rimeligt med hinanden. Uniform eller ej.

I historien "Lille Hønsnap i en stor krig" indgår bl.a. beretninger fra to unge bondekoner i foråret 1945. Man må ikke hjælpe de tyske soldater på vej hjem. Men når en sølle 16-årig soldat banker på køkkendøren og er så sulten. Så er det moderhjertet, der slår. Hvis du vil høre de to, kan du lytte her. Fortællerne er Sophie Møller og Olga Schmidt.

Historie i årbogen og lydoptagelse: Torben Ølholm